Ze względu na obecną sytuację epidemiczną najbliższe uroczystości w Krzepczowie i Skierniewicach zostały przeniesione. Ich daty nie zostały jeszcze ustalone.

W Święto Niepodległości w środę 11 listopada planowana była uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej księdza kapitana Władysława Plewika w parafii św. Wojciecha w Krzepczowie, diecezja łódzka. Była to pierwsza parafia księdza Władysława. W latach 1934 – 1936 był on wikariuszem i katechetą w Krzepczowie, a posługę pełnił także w Budkowie, Boryszowie, Dziewulinach, Grabicy, Ostrowie i Wdowinie. […]