Kapelani Katyńscy

Rodziny kapelanów odsłoniły pomnik w Wąwolnicy

Niech przykład pracy, cierpienia i ofiary życia kapłanów, Kapelanów Katyńskich, zawsze będą wzorem uczciwego wypełniania obowiązków do końca.

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy to kolejne miejsce w Polsce, które upamiętnia Kapelanów Katyńskich. Rodziny kapelanów odsłoniły pomnik ku ich czci. Jego uroczystego poświęcenia i pobłogosławienia dokonali ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski oraz ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, błogosławi pomnik ku czci Kapelanów Katyńskich w Wąwolnicy
Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, błogosławi pomnik ku czci Kapelanów Katyńskich w Wąwolnicy. Foto: M.Wójcik

Błogosławimy kamienną tablicę, aby była przypomnieniem dla wszystkich pokoleń Polaków, że Kościół i Ojczyzna są bezcennymi darami, które Bóg Ojciec nam ofiarował dla naszego wzrastania i rozwoju do pełni świętości, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Niech przykład pracy, cierpienia i ofiary życia kapłanów, Kapelanów Katyńskich, zawsze będą wzorem uczciwego wypełniania obowiązków do końca. Prosimy Cię Boże przyjmij ich do swojego królestwa, a nam udzielaj cnót, odwagi i męstwa, abyśmy podążając ich śladem osiągnęli nagrodę życia wiecznego, przygotowaną nam przez Chrystusa Pana.

abp. Wojciech Polak, Prymas Polski

Kapelani Katyńscy związani z Lubelszczyzną

Jak powiedział Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, pomnik upamiętnia 33 kapelanów różnych wyznań i religii, z czego z Lubelszczyzny pochodziło, bądź pracowało na Lubelszczyźnie aż dziesięciu. Są to duchowni katoliccy, prawosławni, greckokatoliccy, protestanccy i wyznania mojżeszowego.

Odsłonięcia pomnika dokonali przedstawiciele rodzin zamordowanych na Wschodzie kapelanów, pani Janina Wójtowicz (z rodziny ks. Władysława Plewika), pani Anita Gietka (z rodziny ks. Bronisława Szweda) i pani Bogusława Bazyl (z rodziny ks. Józefa Mikuczewskiego). Wieńce złożyli obecni na uroczystości Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew oraz przedstawiciele marszałka województwa lubelskiego i wojewody lubelskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali za pracę na rzecz upamiętnienia Kapelanów Katyńskich. Medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie” otrzymali: ks. Jerzy Ważny, Kustosz Sanktuarium MB Kębelskiej, Grzegorz Widelski oraz płk rez. Krzysztof Ziemkiewicz. Medal „100 lecia Biskupstwa Polowego” otrzymał ksiądz kanonik Zygmunt Lipski. Medale wręczyli ks. płk SG Zbigniew Kępa i ks. mjr Marcin Janocha.

Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie uroczystości

W imieniu Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, składam Serdeczne Bóg Zapłać ks. abp. Wojciechowi Polakowi Prymasowi Polski, ks. abp. Stanisławowi Budzikowi Metropolicie Lubelskiemu za dokonanie aktu poświęcenia pomnika i ks. Grzegorzowi Brudnemu, proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie za ekumeniczną modlitwę. Serdecznie dziękuję ks. kan. Jerzemu Ważnemu proboszczowi i kustoszowi sanktuarium za życzliwe przyjęcie naszej inicjatywy i pomoc w jej realizacji.

Słowa wdzięczności kieruję w stronę darczyńcy kamienia pana Jakuba Kożuchowskiego oraz pana Zbigniewa Wójtowicza, który transportował głaz. Dziękuję za waszą bezinteresowność. Bardzo dziękuję firmie pana Romana Surdackiego, która wykonała pomnik. Wyrazy wdzięczności kieruję do Nadleśnictwa Puławy za przekazanie dębu.

Wielkie słowa wdzięczności kieruję w stronę pana Grzegorza Widelskiego, członka naszego stowarzyszenia, który wytrwale i owocnie koordynował prace w Wąwolnicy. Dziękuję UDSKIOR oraz wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą inicjatywę finansowo. Dziękuję żołnierzom (z 19 brygady w Lublinie i WAL w Dęblinie) za uświetnienie dzisiejszej uroczystości, zaproszonym gościom oraz Wszystkim zebranym w dniu dzisiejszym w Sanktuarium w Wąwolnicy.

Łukasz Stefaniak, Prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich

Share on facebook
UDOSTĘPNIJ
Komunikaty

10 grudnia 2022 (sobota) godz. 18.00 – Dęblin – parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. mjr. Mieczysława Janasa. (godz. może ulec zmianie) 

Kim byli?

Słowo biskupa polowego

Zamordowanym w Katyniu i innych miejscach na Wschodzie towarzyszyli duchowni różnych wyznań, którzy po wojnie obronnej 1939 roku wraz z żołnierzami trafili do więzień i obozów. Wspierali współwięźniów łaską potajemnie sprawowanych sakramentów świętych, modlitwą, dobrą radą, pociechą, a na koniec trafili do tych samych dołów śmierci w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w innych miejscach Golgoty Wschodu.

bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

Kapelani Katyńscy byli skazani przez wrogów na śmierć i zapomnienie. Przetrwali w pamięci rodzin i nielicznych ocalałych ze zbrodni katyńskiej. Byli wierni do końca. Chcemy ich zachować w narodowej pamięci. Dlatego podejmujemy działania mające na celu ich upamiętnienie.

KRS 0000727503