Kapelani Katyńscy

Uroczystości upamiętniające postać księdza majora Mieczysława Janasa w Zręcinie

Ksiądz Janas jako pierwszy kapelan otaczał żołnierzy duszpasterską opieką w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa i był pierwszym kapelanem garnizonu Dęblin. Na takich przykładach możemy kontynuować chlubne tradycje duszpasterstwa wojskowego.

W dniu 9 czerwca 2020 roku w miejscowości Zręcin, województwo podkarpackie, diecezja przemyska, odbyły się uroczystości upamiętniające postać kapelana wojskowego ks. mjr. Mieczysława Janasa – Męczennika Wschodu, zamordowanego w Twerze w 1940 roku przez NKWD.

Zginął on wraz z innymi polskimi żołnierzami i kapelanami, a jego ciało wrzucono do wspólnej mogiły w Miednoje. O godzinie 17:30 dzieci ze szkoły podstawowej ze Świerzowej Polskiej, skąd pochodził ks. Janas, występem artystycznym wprowadziły wszystkich przybyłych na uroczystości w nastrój wydarzenia, przybliżając postać ks. mjr. Mieczysława i tamtych dni gehenny wschodu. O godz. 18:00 została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem sufragana przemyskiego ks. bpa Krzysztofa Chudzio z wygłoszoną przez niego homilią. W koncelebrze wzięli udział księża: ks. płk Zenon Pawelak i ks. ppor. Marek Pruszkowski kapelani z Dęblina, ks. ppor. Marcin Krępa – kapelan WOT-u, miejscowy proboszcz i księża z dekanatu krośnieńskiego.

We Mszy świętej uczestniczyli wójt gminy Charkówka z radnymi, sołtys wsi Świerzowa Polska, dyrekcja i nauczyciele szkoły podstawowej, Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich i licznie przybyli mieszkańcy parafii. Po Mszy Świętej w pobliskiej kaplicy cmentarnej odbyły się dalsze uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej kandydata na ołtarze śp. ks. mjr. Mieczysława Janasa.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. bp Krzysztof. Na koniec głos zabrał ks. płk Zenon Pawelak, dziękując za możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach przypominając, że to ksiądz Janas jako pierwszy kapelan otaczał żołnierzy duszpasterską opieką w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 i był pierwszym kapelanem Garnizonu Dęblin. Mówił, iż na takich przykładach, my młode pokolenia kapelanów Ordynariatu Polowego możemy kontynuować chlubne tradycje duszpasterstwa wojskowego. Mając takich poprzedników – kandydatów na ołtarze, możemy ze spokojem i ich wsparciem nieść Słowo Boże wszędzie tam, gdzie jest Żołnierz Polski, nawet z narażeniem swojego życia, tak jak nasz poprzednik z Dęblina ks. mjr Mieczysław Janas.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i wiązanek pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć ks. mjr. i odśpiewaniem pieśni My Chcemy Boga.

Share on facebook
UDOSTĘPNIJ
Komunikaty

10 grudnia 2022 (sobota) godz. 18.00 – Dęblin – parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. mjr. Mieczysława Janasa. (godz. może ulec zmianie) 

Kim byli?

Słowo biskupa polowego

Zamordowanym w Katyniu i innych miejscach na Wschodzie towarzyszyli duchowni różnych wyznań, którzy po wojnie obronnej 1939 roku wraz z żołnierzami trafili do więzień i obozów. Wspierali współwięźniów łaską potajemnie sprawowanych sakramentów świętych, modlitwą, dobrą radą, pociechą, a na koniec trafili do tych samych dołów śmierci w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w innych miejscach Golgoty Wschodu.

bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

Kapelani Katyńscy byli skazani przez wrogów na śmierć i zapomnienie. Przetrwali w pamięci rodzin i nielicznych ocalałych ze zbrodni katyńskiej. Byli wierni do końca. Chcemy ich zachować w narodowej pamięci. Dlatego podejmujemy działania mające na celu ich upamiętnienie.

KRS 0000727503