Kapelani Katyńscy

Tablica ku czci kapelanów w Grodowcu

W Grodowcu w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej tegoroczny odpust Narodzenia Najświętszej Marii Panny miał również aspekt patriotyczny. Po uroczystej Mszy św. odsłonięto tablicę kapelanów różnych wyznań, którzy ponieśli męczeńską śmierć w zbrodni katyńskiej.

W sobotę 11 września 2021 r. w Grodowcu k. Polkowic, diecezja zielonogórsko-gorzowska miał miejsce doroczny odpust Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W tym roku ceremonia miała również aspekt patriotyczny, gdyż po uroczystej Mszy św. odsłonięto tablicę kapelanów różnych wyznań, którzy ponieśli męczeńską śmierć w zbrodni katyńskiej.

Od wczesnych godzin porannych piesi pątnicy zmierzali na grodowickie wzgórze w pielgrzymkach z Głogowa, Grębocic, Polkowic, Kwielic i Janczowa. Kulminacyjnym punktem dnia, była suma odpustowa, której przewodniczył ks. kan. Witold Pietsch z Głogowa, zaś okolicznościową homilię wygłosił ks. kmdr Janusz Bąk kapelan Rodzin Katyńskich.

Kaznodzieja słowo Boże oparł na rozważaniach św. Jana Pawła II, który sięgając do korzeni zła ukazał dramat odrzucenia Boga przez człowieka. Skoro człowiek sam, bez Boga, może stanowić o tym co jest dobre, a co złe, może też decydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona.

W 1996 r. św. Jan Paweł II powiedział do Rodzin Katyńskich: „Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń”. Ks. kmdr Bąk dziękował wszystkim za dar pamięci wyrażony w upamiętnieniu materialnym poświęconym kapelanom katyńskim różnych wyznań.

Liturgię sprawowało liczne grono duchownych z dekanatów: Głogów, Polkowice i Świebodzin. Kapelanów wojskowych różnych wyznań reprezentowali: ks. por. Maciej Gizicki kapelan Ośrodka Duszpasterskiego w Głogowie i Ośrodka Duszpasterskiego w Bolesławcu, ks. Ernest Sekulski – kapelan wojskowy dla grekokatolików w WP, proboszcz w parafiach Międzyrzecz, Osiecko, Poźrzadło, ks. por. Waldemara Gabryś z Leszna, reprezentujący Naczelnego Kapelana – Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. bp. Marcina Makulę, ks. mitrat dr Dariusz Ciołek – proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Św. Maksyma Gorlickiego w Głogowie i Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej.

Po Mszy św. uczestnicy udali się pod tablicę kapelanów katyńskich. Po odśpiewaniu Hymnu państwowego Wójt Gminy Grębocice p. Roman Jabłoński odsłonił tablicę, zaś ks. kmdr Janusz Bąk odmówił modlitwę błogosławieństwa i wspólnie z ks. kan. Marcinem Kliszczem, miejscowym proboszczem poświęcił tablicę. Porucznik Kajetan Polacki odczytał Katyński Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Po ceremonii złożenia kwiatów ks. kmdr Janusz Bąk w imieniu Administratora Apostolskiego Ordynariatu polowego wręczył odznaczenia. JE ks. abp gen. bryg. Józef Guzdek Administrator Apostolski Ordynariatu polowego w dowód wdzięczności za powstanie pierwszego memoriału kapelanów katyńskich w województwie dolnośląskim, wyróżnił Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu polowego: ks. kan. Marcina Kliszcza – proboszcza w Grodowcu, p. Romana Jabłońskiego – wójta Gminy Grębocice, p. Łukasza Puźnieckiego – burmistrza miasta Polkowice, p. Mariana Hawrysza – inicjatora powstania tablicy w Sanktuarium MB Jutrzenki Nadziei w Grodowcu. Ceremonię zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”.

 

W uroczystościach liczny udział wzięli duchowni, parafianie i pielgrzymi, samorządowcy, władze KGHM Polska Miedź, dyrektorzy Zakładów Górniczych Rudna i Huty Miedzi Legnica, przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Wojskową asystę honorową uroczystości zapewnił 23. Śląski Pułk Artylerii im. gen. broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego z Bolesławca, trębacza i werblistę zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uroczystość uświetniła Orkiestra Zakładów Górniczych Rudna.

Zdjęcia: Urząd Gminy Grębocice, Mateusz Łopatko „Gość Zielonogórsko-gorzowski”, Łukasz Stefaniak.

Share on facebook
UDOSTĘPNIJ
Komunikaty

Dęblin – parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej relacja z odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. mjr. Mieczysława Janasa.

Kim byli?

Słowo biskupa polowego

Zamordowanym w Katyniu i innych miejscach na Wschodzie towarzyszyli duchowni różnych wyznań, którzy po wojnie obronnej 1939 roku wraz z żołnierzami trafili do więzień i obozów. Wspierali współwięźniów łaską potajemnie sprawowanych sakramentów świętych, modlitwą, dobrą radą, pociechą, a na koniec trafili do tych samych dołów śmierci w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w innych miejscach Golgoty Wschodu.

bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

Kapelani Katyńscy byli skazani przez wrogów na śmierć i zapomnienie. Przetrwali w pamięci rodzin i nielicznych ocalałych ze zbrodni katyńskiej. Byli wierni do końca. Chcemy ich zachować w narodowej pamięci. Dlatego podejmujemy działania mające na celu ich upamiętnienie.

KRS 0000727503