Kapelani Katyńscy

Uroczystość odpustowa w Radomiu z poświęceniem tablic upamiętniających Kapelanów Katyńskich

Podczas uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona kapłanom związanym z Ziemią Radomską, ks. ppłk Edwardowi Chomie i ks. mjr Józefowi Mikuczewskiemu.

W kościele garnizonowym p.w. św. Stanisława Biskupa i męczennika, 8 maja obchodzono odpust parafialny i 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się o godz. 12 celebracją Mszą św. w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz w intencji parafian: żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej, rodzin wojskowych i wszystkich dla których kościół garnizonowy jest miejscem modlitwy. Eucharystii przewodniczył ks. biskup radomski Marek Solarczyk. Na początku Liturgii proboszcz parafii wojskowej ks. mjr Łukasz Józef Hubacz wspomniał o męczeńskiej śmierci polskich księży walczących za Ojczyznę. Mówił „Polskę zdradzono nie jeden raz. W Jałcie, na sejmie grodzieńskim. W naszym życiu narodowym też skazywano miłość i sprawiedliwość na zdradę, czego przykładem jest niejedna śmierć męczeńska w naszym narodzie, a która to stała się również udziałem naszego patrona, św. Stanisława biskupa i męczennika. Gdy stajemy dziś w dniu obchodów zakończenia II wojny światowej, to chciałbym i proponuję, abyśmy zmieniali narrację spoglądania na tego typu wydarzenia, bo to są obchody, w które wpisuje się i zdrada, i cierpienie, i śmierć naszych braci i sióstr, w których płynęła nasza polska krew. Nie bez przypadku zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, która jest dedykowana dwóm kapelanom Wojska Polskiego zamordowanym przez sowieckich oprawców. To przykład, że ta wojna nie przyniosła nam jako takiego zwycięstwa, a wiele spraw nie zostało do dzisiaj uregulowanych”.

W homilii biskup Marek Solarczyk wspomniał o patronie kościoła – biskupie i męczenniku św. Stanisławie. – W tym kościele i w tym dniu, przywołując wstawiennictwa św. biskupa Stanisława, stajemy wobec świadectwa jego życia i męczeńskiej śmierci. Cóż ona przekazuje nam? Można wydobyć bardzo wiele różnych refleksji. Myślę, że dotykając tych myśli i tego wszystkiego, o czym we wstępie wspomniał ks. kapelan, to przede wszystkim warto przywołać św. biskupa Stanisława, jako świadka tego wszystkiego, co jest heroizmem, tego wszystkiego, co trwa, tego wszystkiego, co wieki nie są w stanie wymazać. Ostatecznie tego wszystkiego, co człowiek niesie, jako bogactwo swojej duszy, swojego serca, swojego życia. Można byłoby wręcz powiedzieć, a to jest przecież wypisane na naszych sztandarach: „Bóg, honor i Ojczyzna”. To trwa. Pozostało orędownictwo. Pozostała wiara św. Stanisława biskupa, jako świadka wiernego Bogu, kochającego Ojczyznę i niosącego z całą konsekwencją wierność temu wszystkiemu co było wpisane w jego duszę i serce – mówił Ordynariusz radomski.

W czasie Liturgii, po obrzędzie Komunii świętej odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona dwóm kapłanom związanym z Ziemią Radomską, którzy zostali zamordowani z rąk sowieckich w czasie II wojny światowej: ks. ppłk Edwardowi Chomie i ks. mjr Józefowi Mikuszewskiemu. Tablice odsłonili: ks. bp Marek Solarczyk, wiceminister, sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkieewicz, płk Mirosław Cenkiel, zastępca komendanta 42 Bazy Lotniczej w Radomiu. Marek Sokołowski delegat Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, przedstawiciel IPN oraz proboszcz parafii św. Stanisława ks. mjr Łukasz Józef Hubacz. Po poświeceniu Tablicy przez ks. bp. M. Solarczyka, delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej parlamentarzystów w osobach wiceministra Wojciecha Skurkiewicza, posłów Marka Suskiego i Andrzeja Kosztowniaka złożyła w asyście żołnierzy Wojska Polskiego wieniec kwiatów. Następne kolejne delegacje i przedstawiciele samorządu instytucji i organizacji przy Tablicy memioralnej ks. ppłk Edwarda Chomy i mjr. Józefa Mikuczewskiego złożyły wiązanki kwiatów. Po zakończeniu ceremonii odsłonięcia Tablicy, biogramy Kapelanów przedstawił Marek Sokołowski. Podkreślił, że wspominani kapelani: ks. ppłk Edward Choma i mjr. Józef Mikuczewski, złożyli czytelne świadectwo, wierności przysiędze wojskowej, złożonej w obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego. Zgłoszeni wśród 24 kapelanów, w procesie beatyfikacyjnym, jako męczennicy wschodniego totalitaryzmu. Wedle zachowanych relacji dawali przykład gorliwej służby, wobec oficerów i żołnierzy WP. Mówił tez o ich związkach z Radomiem i pobliskim Głowaczowem.

Po Mszy św. na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przed kościołem garnizonowym delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Gospodarzami obchodów była 42. Baza Lotnictwa Szkolnego. W uroczystościach wzięli udział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, posłowie PiS Andrzej Kosztowniak i Marek Suski, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, stowarzyszeń kombatanckich, organizacji pozarządowych oraz niewielka grupa wiernych.

 

Zdjęcia i tekst: Marek Sokołowski

Share on facebook
UDOSTĘPNIJ
Komunikaty

Dęblin – parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej relacja z odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. mjr. Mieczysława Janasa.

Kim byli?

Słowo biskupa polowego

Zamordowanym w Katyniu i innych miejscach na Wschodzie towarzyszyli duchowni różnych wyznań, którzy po wojnie obronnej 1939 roku wraz z żołnierzami trafili do więzień i obozów. Wspierali współwięźniów łaską potajemnie sprawowanych sakramentów świętych, modlitwą, dobrą radą, pociechą, a na koniec trafili do tych samych dołów śmierci w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w innych miejscach Golgoty Wschodu.

bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

Kapelani Katyńscy byli skazani przez wrogów na śmierć i zapomnienie. Przetrwali w pamięci rodzin i nielicznych ocalałych ze zbrodni katyńskiej. Byli wierni do końca. Chcemy ich zachować w narodowej pamięci. Dlatego podejmujemy działania mające na celu ich upamiętnienie.

KRS 0000727503