Kapelani Katyńscy

Ksiądz Mieczysław Janas

Kapłan diecezji przemyskiej, kapelan służby stałej Wojska Polskiego i kapelan Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie, major (pośmiertnie).

Urodzony 2 stycznia 1904 roku w Świerzowej Polskiej koło Krosna. Syn Tomasza, stolarza artystycznego i Pauliny z d. Pudło. W 1917 roku podjął naukę w Szkole Realnej w Krośnie. W 1924 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, w które w wolnej Polsce przekształciła się krośnieńska Szkoła Realna. W tym samym roku podjął studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 29 czerwca 1928 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego Anatola Nowaka. Pracę duszpasterską rozpoczął 1 sierpnia 1928 roku jako wikariusz w parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Samborze.

1 sierpnia 1932 roku został wikariuszem w parafii farnej pw. Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława w Rzeszowie. 15 marca 1933 roku mianowano go administratorem in spiritualibus parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wesołej w dekanacie dynowskim. Od 18 lipca 1933 roku był administratorem et temper. 4 sierpnia 1933 roku został wikariuszem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. 18 października 1933 roku zdał egzamin konkursowy na proboszcza. 12 stycznia 1934 roku został mianowany sekretarzem biskupa przemyskiego Franciszka Bardy i II notariuszem w Kurii Diecezjalnej w Przemyślu. Był również redaktorem diecezjalnego tygodnika „Rola Katolicka”, mutacji lwowskiej „Gazety Niedzielnej”, w której publikował artykuły. 19 czerwca 1935 roku został sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Przemyślu i diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet i Młodzieży Żeńskiej.

1 lutego 1938 roku otrzymał awans na stopień kapelana rezerwy. 26 marca 1938 roku został powołany do czynnej służby wojskowej. Mianowano go kapelanem Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie. Był również kapelanem Garnizonu Dęblin.

We wrześniu 1939 roku wraz z personelem Centrum Wyszkolenia Lotnictwa wycofał się na wschodnie tereny Polski. Po 17 września 1939 roku w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Od października 1939 roku był przetrzymywany w obozie NKWD jeńców wojennych w Oranie. 1 listopada 1939 roku przybył do obozu specjalnego NKWD w Kozielsku w konwoju 111 jeńców wojennych z obozu w Oranie. Jego nazwisko znajduje się na liczącej 41 osób „Liście jeńców wojennych przetrzymywanych w obozie kozielskim, którzy mają zostać wysłani do obozu ostaszkowskiego” z 16 grudnia 1939 roku. 23 grudnia 1939 roku, przed świętami Bożego Narodzenia, w 41-osobowej grupie więźniów, w tym dziewięciu kapelanów, został wywieziony z obozu. 29 grudnia 1939 roku przywieziono go do obozu NKWD w Ostaszkowie. 24 lub 25 kwietnia 1940 roku, na podstawie wykazu NKWD sporządzonego w Moskwie, odesłano go do dyspozycji naczelnika Zarządu NKWD Obwodu Kalinińskiego. Jego nazwisko znajduje się na Liście Wywozowej NKWD nr 044/3 z 22 kwietnia 1940 roku, pozycja 47 (sprawa nr 4818). Między 25 a 27 kwietnia 1940 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w budynku Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer). Ciało kapłana wrzucono do dołu śmierci w Miednoje – obecnie Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje.

W Tabeli Służbowej ks. Mieczysława Janasa znajdującej się w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu zapisano: Był to kapłan obdarzony przez Pana Boga wybitnymi zdolnościami, talentów swych nie zaniedbywał, ale na każdym stanowisku na którym pracował umiał ich używać.

Decyzją numer 439/MON z dnia 5 października 2007 roku minister obrony narodowej Aleksander Szczygło awansował go pośmiertnie na stopień majora.

Bogusław Szwedo, Wierni do końca. Kapelani wojskowi ofiary Zbrodni Katyńskiej, Warszawa 2020, s.69.

Share on facebook
UDOSTĘPNIJ