Kapelani Katyńscy

Po śladach kapelana katyńskiego księdza majora Bronisława Szweda

Jakże wymowne jest dzisiejsze czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej o powołaniu Elizeusza na proroka. Księga biblijna wspomina, że był on synem Szatafa, był z bogatej rodziny, bo rodzinne pole obrabiało aż dwanaście par wołów. Tego mężczyznę powołał Bóg przez proroka Eliasza. Elizeusz nie wahał się. Odpowiedział natychmiast. Poprosił tylko, aby mógł pożegnać się z rodzicami. […]

Biuletyny

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi biuletynami. Tu: Biuletyny

Upamiętnienie księdza Andrzeja Niwy i księdza Stanisława Matznera w Dębicy

Upamiętnienie Kapelanów Katyńskich w Dębicy

Upamiętniamy dwóch kapłanów związanych z ziemią dębicką. To kapelani Wojska Polskiego zamordowani w Katyniu. Znamy ich imiona i nazwiska. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, a także kilku ludzi dobrej woli z tych okolic zostały one utrwalone na tablicy odlanej z brązu – ku wiecznej pamięci.

Aleja dębów pamięci w Kalwarii Pacławskiej

W niedzielę, 12 maja 2019 r., w Kalwarii Pacławskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej i Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich przy kaplicy „Ukrzyżowanie”.